1 cal ile to cm, czyli niby oczywiste, ale jak jest naprawdę?

1 cal ile to cm

Cal jest bardzo znaną i powszechnie stosowaną miarą długości. Choć wydaje się, że nikt nie powinien mieć problemu z tą jednostką miary, nie zawsze tak to wygląda. W Polsce, w calach, mierzy się konkretne rzeczy, ale są kraje gdzie cal, jest podstawową jednostką miary. Skąd się wziął cal? Co mierzymy w calach w Polsce? 1 cal ile to cm? Jak przeliczyć metry na cale i odwrotnie?

Cal, historyczne pochodzenie jednostki

Cal jest pozaukładową jednostką, która wyraża miarę długości, i jest typem jednostki imperialnej, czyli takiej, która była używana jednakowo w Imperium Brytyjskim oraz w jego koloniach. Sama jednostka miary wywodzi się bezpośrednio z Wielkiej Brytanii. W wielu dawnych koloniach brytyjskich oraz w Stanach Zjednoczonych cal, w dalszym ciągu, jest podstawową jednostką miary długości, którą używa się w wielu dziedzinach, np.: w budownictwie czy w mechanice. Warto również wspomnieć, że obok cali, jako anglosaskie jednostki miary, funkcjonują jeszcze mile oraz stopy, z którymi w Polsce, również mamy do czynienia w mocno ograniczonych przypadkach.

Cal w Polsce

W Polsce do określenia miary długości stosuje się podstawową jednostkę miary, czyli centymetry, milimetry, metry, itd. Pomimo tego, również w naszym ojczystym kraju, możemy spotkać się z rzeczami, które mierzone są w calach:

– średnice rur,

– przekątne ekranów telewizorów,

– przekątne ekranów smartfonów,

– niektóre dyscypliny sportowe, np.: łucznictwo.

Warto jednak pamiętać, że np.: w przypadku średnicy rur 1 cal, to rozmiar otworu przepływu, czyli średnicy wewnętrznej rury, czyli rozmiar rury ze ściankami to dokładnie 33,7 mm. Grubość ścianki rury 1-calowej wynosi 4,15 mm, jednak rozmiar ten jest zmienny i zależy od średnicy rury. Ilość wyszukiwanych zapytań na hasło: „1 cal ile to cm?„, pokazuje, że nawet teraz, coś tak oczywistego, realnie, takie oczywiste nie jest.

1 cal ile to cm?

Dawny cal odpowiadał długości trzech, średnich rozmiarów ziaren jęczmienia. Jednak na przestrzeni lat, jego rozmiar się zmieniał i miał wiele różnych wartości. Kiedyś występował cal angielski, cal polski, cal pruski, cal rosyjski itd.

Obecnie jednak przejmuje się, że za rozmiarem 1 cala kryje się długość 2,54 centymetrów, co oznacza, że przekątna ekranu 40-calowego telewizora będzie miała 101,6 cm. Oznaczeniem cala jest cudzysłów, i tak 40″ to inny zapis powyższego rozmiaru telewizora.

Ile cali to 1 metr?

Zgodnie z podanymi danymi, skoro:

1 m = 100 cm, a 1 cal = 2,54 cm, to oznacza, że aby uzyskać poprawny wynik powinniśmy podzielić 100 cm/2,54 cm co daje wynik 39,37 cala, czyli 1 metr to trochę ponad 39 cali.

Dokładnie tak samo należy postąpić w wyniku w przypadku zamiany cali na każdą inną jednostkę miary długości.

Skoro 1 cm = 10m, to 1 cal = 2,54 × 10, czyli 1 cal = 25,4 mm

Wymiar ten jest nazywany również „calem międzynarodowym”.

Cale, niby łatwe, ale…

Choć cal wydaje się jednostką, z którą mamy styczność dość często, na pytanie: „1 cal ile to cm?” nie każdy potrafi odpowiedzieć prawidłowo. Powyższe, krótka historia, tego rodzaju miary długości oraz podstawowe wyliczenia, powinny w dużym stopniu ułatwić poruszanie się po calowych długościach.